Kaido Peiker

Olen 2022. aastal omandanud  Leoski Koolitus õpigrupis kogemusnõustaja kvalifikatsiooni. Minu saatus on seadnud mu eluteele mitmeid raskusi, mida olen pidanud ületama, millest olen õppinud ja mis tänaseks on omandanud elutarkuste ja kogemuste näol suure väärtuse, mida kogemusnõustajana saan jagada. Kui Sul on probleeme koolikohustuse täitmise ja õpimotivatsiooni kadumisega, depressiooni ja ärevushäirega või soov vabaneda „toimiva alkohooliku“ käitumismustrist, saan Sind nõustada oma kogemuste põhjal. Oman samuti kogemusi, mida jagada, kui tahad alustada tervislikumat elu või seniseid kahjulikke harjumusi asendada sportimisega, kuid on oht, et teadmatusest võid end üle koormata ja tervisesport võib muutuda hoopis tervist kahjustavaks spordiks. Minu pika ettevõtjakarjääri jooksul on kogunenud samuti väärtuslikke kogemusi, mida jagades saaksin paljudele abiks olla.

Minu elutee ja töine tegevus on viinud mind korduvalt kokku inimestega, keda olen aidata saanud jagades oma kogemusi või toetust. Vahel olen abiks olnud ka mõistva kuulaja või lihtsalt vaikiva kohalolijana. Oma nõustamisoskusi olen lihvinud nõustamispraktika käigus, mille sooritasin Lõuna-Eesti Haigla psühhiaatriaosakonnas.

Minu haridustee on kulgenud läbi muusika eriklassi algkoolis ja keemia eriklassi keskastmes. Sellele järgnesid õpingud raadio-telemehhaanikuks tehnikakoolis ja elektriinseneri hariduse omandamine EPA-s (Maaülikoolis). Olen õppinud ja mänginud puhkpille ning õpetanud fotoringi juhendajana pildistamist.

Olen olnud ligi 30 aastat ettevõtja ja tööandja umbes 40 töötajale. Sellele eelnes ligi 1000 töötajaga suurettevõtte peamehhaanikuks olemine ja peaelektrikutöö põllumajandusettevõttes. Kõik minu ametikohad on andnud võimaluse töötada inimestega, juhtida ja osaleda grupitöös. See on andnud palju erinevaid kogemusi inimestega töötamisel, mis on heaks vundamendiks tegevusel kogemusnõustajana.

Läinud  aasta suvel, otsustas saatus panna minu töise tegevuse omamoodi pausile, andis ülesande ja piisavalt aega, et  vaadata tagasi oma lapsepõlve, noorusaega, heitlikule koolieale ja minu töisele tegevusele. Otseloomulikult ka pere loomisele, lapsevanemaks saamisele, lahkuminekule ja sellele järgnenud enese kaotamise ning taasleidmise perioodile.

Minu elutee ei ole olnud alati päikeseline. Selle algusaegu on varjutanud halb õppeedukus, põhjuseta puudumised, suvetööd. Paraku ka õigusvastased teod ja miilitsa lastetoa arvele sattumine. Päike hakkas pilvede vahelt piiluma siis, kui elu viis mind kokku minust veidi vanema inimesega, kes aitas mul leida paremat Mina iseendas ja õiget teeotsa, vajalikel hetkedel  nõustas ja jõustas, inspireeris oma eeskujuga sedavõrd, et kunagine kahemees lõpetas keskkooli, omandas elektroonikaalase erihariduse ja seejärel kõrgema elektriinseneri hariduse. Edusammud hariduse omandamisel andsid tuge enesekindlusele ja uudishimule uute teadmiste vastu. Minu elus toimus pööre paremaks saamise poole, lisandus palju päikesepaistet ja veendumus, et kõik on võimalik, kui ise tahta, olla valmis pingutama ja küsida ning võtta vastu abi, mis aitab õigele teeotsale või aitab seal kurssi hoida.


Ei ole mõttetult elatud aegu,
Mõte ei pruugigi selguda praegu.


(A. Alliksaar)

Vaates tagasi oma elukaare jooksul omandatud kogemustele, saan kinnitada, et kõik varasemalt kogetu, nii head kui halvad teod, on väga väärtuslik kogemus. See on ressurss, mida kasutada oma elu suunamisel, teadmised sellest, mida teha, et olla parem Mina ja teadmistepagas, mille abil olla toeks neile, kel samuti raskusi oma tee ja parema Mina leidmisel.  Minu kunagised eksisammud, minu elukogemus, on väärtuslik kogemuste pagas, mille tõeline väärtus avaldub, kui seda jagada abivajajatele, kellele on enim toeks nõustaja isiklik kogemus koos paranemispraktikaga.

Enda vaimu ja jõuvarusid hoian laetuna jooksmise ja rattasõiduga, loen palju, vajadusel ja võimaluste piires ehitan ise tehnilisi või elektri abil toimivaid koduses majapidamises vajaminevaid suuremaid ja väiksemaid vidinaid, hoolin väga muusikast ja sageli vaatan maailma läbi fotokaamera. Minu kireks on olnud koduaia muru hooldamine.  Kuid suurima pühendumusega olen hea abikaasa, isa ja vanaisa oma kaheksale lapselastele.