Nõustame kõiki abivajajaid sõltumata vanusest, soost, perekondlikust seisust, usulisest kuuluvusest või sotsiaalsest staatusest. Sest igaüks väärib ära kuulamist, mõistmist ja võimalust paremaks psühholoogiliseks toimetulekuks oma eluga ning rahumeelseid ja lugupidavaid suhteid oma lähedastega.

Iga inimene kuulub perekonda. Ta on kellegi laps, lapsevanem, vanavanem, vahel ka õde või vend. Suhted lähedastega on meile kõigile olulised, kuid need ei pruugi alati pakkuda sellist rahulolu ja rõõmu kui nad võiksid.
Iga mure, millega enam üksi toime ei tule – olgu see seotud suhetega, kaotusvaluga, enda elu ja toimetulekuga või millegi muuga – on piisavalt suur, et seda psühholoogiga jagada. Neutraalse ja professionaalse kõrvalseisjana saame keerulistel aegadel toeks olla ja aidata leida lahendusi.


Meie nõustamiskeskus asub Tartus, Vanemuise 8-19. Vajadusel ja abivajaja soovil pakume ka kaugnõustamist telefoni teel või üle videosilla.
Tutvu Parema Pere psühholoogidega.